اس ام اس عاشقانه شاد

دوشنبه 11 خرداد 1394 ساعت 10:34


اس ام اس عاشقانه شاد


هزار قاصدک روانه ات کردم

باد امانت دار نبود

یا تو نیامدی؟؟؟اس ام اس عاشقانه شاد


چنان دلبسته ام کردى

که با چشم خودم دیدم

خودم میرفتم

اما سایه ام با من نمى آمد


اس ام اس عاشقانه شاد


من چند روز پیش دلی را شکسته ام

من را به رسمیت بشناسید

سنگ ها


اس ام اس عاشقانه شاد


کنار هم بودن تمام زندگی نیست!!!

زندگی معنای قشنگتری هم دارد!!!

همین که بخاطر اینکه نیازاریش کنار میکشی،

شاید زیبا ترین لحظه زندگی باشد!


اس ام اس عاشقانه شاد


برچسب‌ها: اس ام اس عاشقانه